Mentaalivalmennuspäivä

Mentaalivalmennusta Niko Leppäsen johdolla

”BOOSTIA ELÄMÄÄN” – Parempaa suorituskykyä, vahvempaa paineensietoa ja luontaisempaa itseluottamusta itselle ja muille

Huippusuoriutuminen, itseluottamus ja henkinen hyvinvointi lähtevät korvien välistä. Siksi oman mielen toiminnan ymmärtäminen on ensimmäinen lähtökohta näiden ominaisuuksien kehittämiselle.

Valitettavasti näitä asioita ei meille koulussa opeteta. Siksi paineen ja stressin alla työskentely on monelle meistä haastavaa aikuisiällä. Lisäksi itseluottamuksen puute, itsetunto ongelmat ja yleinen epävarmuus ovat kiusanamme elämän eri vaiheissa ja estävät meitä toteuttamasta unelmiamme ja tarttumasta elämän tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Nyt, jos koskaan, onkin aika katkaista heikon itseluottamuksen kierre ja palauttaa jokaiseen sisäänrakennettu luontainen itseluottamus ja huippusuorittajan henkinen kantti.

Tämän toteuttamiseksi mentaalivalmentaja ja itseluottamus-asiantuntija Niko Leppänen matkaa Ouluun vetämään yhden päivän, jokaiselle avoimen, mentaalivalmennustyöpajan.

Päivän aikana Niko opettaa samoja ydinpointteja, joita hän päivittäin jakaa valmentamilleen huippu-urheilijoille, esiintyjille, yrittäjille ja muille oman alansa huippuosaajille. Tarjolla on siis ainutlaatuinen mahdollisuus kehittää omaa henkistä valmiutta niillä opeilla, jotka todistetusti ovat toimineet Nikon valmennukseen hakeutuneille.

Tämä päivä on sinulle jos…

  • haluat kehittämään itseäsi ja omaa henkistä suorituskykyäsi
  • haluat oppia ymmärtämään paremmin omaa mieltäsi ja ajatteluasi
  • haluat kokea enemmän itseluottamusta ja valmiutta kohdata uusia haasteita
  • haluat oppia, miten voit parhaiten tukea toisen ihmisen itseluottamusta ja henkistä puolta käytännön arjessa

Päivän aikana opit lisää hyvän mentaalisen suorituskyvyn perusteista ja löydät sellaisia virheellisiä ajatusmalleja ja väärinymmärryksiä, jotka pitävät ihmiset jumiutuneina samoihin uriin ja estävät heitä hyödyntämästä kaikkea sitä kapasiteettia, joka jokaiseen on sisäänrakennettu.

Päivän opit pohjautuvat kolmen prinsiipin ymmärrykseen ihmismielen toiminnasta, joita Niko on maailmalla opiskellut yhtenä ensimmäisistä suomalaisista.

Päivän jälkeen…

  • Koet, enemmän luontaista itseluottamusta ja vähemmän epävarmuutta ja stressiä
  • Ymmärrät paremmin, miten oma mielesi toimii painetilanteissa
  • Tiedät, miten auttaa ja tukea toisen ihmisen itseluottamusta ja henkistä toimintakykyä
  • Olet valmis kohtaamaan uudet haasteet motivoituneena ja inspiroituneena

Osallistuminen tähän valmennuspäivään on palvelus sekä itsellesi että niille, joiden henkisenä tukena olet elämässäsi!

VALMENTAJASI:

Valmentajanasi toimii Niko Leppänen. Niko on mentaalivalmentaja, tietokirjailija ja suosittu luennoitsija. Hän on ensimmäisiä suomalaisia, joka on opiskellut kolmen prinsiipin ymmärrystä ihmismielen toiminnasta ja mentaalisesta suorituskyvystä. Viime vuosina Niko on toiminut henkisenä valmentajana, mentorina ja tukena etenkin nuorille urheilijoille, esiintyjille ja yrittäjille. Niko on kirjoittanut yhdessä veljensä Makke Leppäsen kanssa kirjan Itseluottamus – kestomenestys mielessä (Viisas Elämä 2017).

Lisää Nikosta: www.itseluottamus.com ja www.kirkasmieli.net

KENELLE VALMENNUSPÄIVÄ ON TARKOITETTU?

Valmennuspäivä sopii kaikille, jotka haluavat kehittää omaa mentaalisen suorituskykyään ja itseluottamustaan sekä oppia löytämään työkaluja, joiden pohjalta valmentaa muita. Valmennuspäivä sopii erityisesti sellaisille, jotka työskentelevät vuorovaikutussuhteissa muiden kanssa (mm. personal trainerit, hierojat, life coachit, fysioterapeutit, urheiluvalmentajat jne.)

MISSÄ, MILLOIN JA MINKÄ VERRAN KUSTANTAA?

Koulutus tulossa syksyllä, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Tervetuloa mukaan kehittämään omaa mentaalista suorituskykyäsi ja luontaista itseluottamusta!